MB Meiners Bedrijfsvoering

Bedrijfskunde en automatisering


wie
Meiners Bedrijfsvoering is een ZZP-onderneming, een zelfstandige zonder personeel.
Erwin Meiners, afgestudeerd bedrijfseconoom en automatiseringsdeskundige.
Sinds 1990. Ingeschreven bij de KvK in Breda.

wat
Meiners Bedrijfsvoering legt zich toe op het geven van adviezen omtrent automatisering en bedrijfsvoering
en het beheer van computers en netwerken voor bedrijven zonder eigen systeembeheerder. Ook kunnen
bedrijfsapplicaties op maat worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld registratiesystemen voor bibliotheken,
uitzendbureaus of voor de verhuur van ruimten. Tenslotte kan worden geholpen als ICT-mediator, in geval
van een conflict tussen opdrachtgever en ICT-leverancier, bijvoorbeeld wanneer de begrote kosten uit de
hand dreigen te lopen.

waar
Meiners Bedrijfsvoering is werkzaam in de regio Rotterdam, Utrecht en Breda.

voor wie
Meiners Bedrijfsvoering heeft als doelgroep het midden- en kleinbedrijf en gemeentelijke stichtingen en
verenigingen. Door de persoonlijke benadering kunnen wij ook voor starters veel betekenen.

Opdrachtgevers zijn bedrijven en stichtingen op het gebied van maatschappelijk werk, verhuur van onroerend
goed, handel en overige zakelijke dienstverlening.

opdrachtgevers
Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam
Maatschappelijke Dienstverlening Alexander, Rotterdam
MDR Plus, Rotterdam
Akron bv, import en export van hout en houtproducten
Registerplein, Utrecht
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, Bilthoven

kwaliteit
Meiners Bedrijfsvoering voldoet aan de hoge eisen die worden gesteld aan flexibiliteit, betrouwbaarheid en
persoonlijke service. Dit wordt bevestigd door de langjarige samenwerking met diverse opdrachtgevers.

contact
Meiners Bedrijfsvoering
Erwin Meiners
06 - 51258706
info@meinersbedrijfsvoering.nl